การประยุกต์งานศิลปะจากยุคหิน

งานศิลปะต่างๆถูกสร้างสรรค์ผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่เป็นงานแกะสลักต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่มีการนำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างการเรียนรู้หรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนางานศิลปะอยู่ตลอดเวลาการดำเนินชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์การใช้ชีวิตของผู้คน

ที่ให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานหรือไม่เช่นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความเป็นอยู่งานศิลปะต่างๆในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่จะมีความคิดของผู้คนในยุคต่างๆเหล่านั้น ยุคสมัยของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการประยุกต์รูปแบบการทำงานจากยุคหินจะช่วยให้งานต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความเป็นอยู่

ผู้คนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการเข้ามาศึกษาเพราะว่างานศิลปะเป็นการจดบันทึกอีก 1 หน้ากระดาษที่บอกว่าในยุคนั้นมีการทำงานใดๆ The martian การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนรู้ในความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยต่างๆ ผู้คนมีการพัฒนาของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และมีเจตนาในการแกะสลักหรือแม้แต่จะเป็นงานประติมากรรมต่างๆ

เป็นการประยุกต์ต่อมนุษย์ก็มีการเพิ่มลักษณะในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ การใช้ชีวิตในยุคต่างๆนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตหรือการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ตลอดเวลา ผลงานต่างๆถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและการพัฒนาตนเองช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆหรือการพัฒนาโครงสร้างการใช้ชีวิตต่างๆอยู่ตลอดเวลา 

โครงสร้างในการใช้ชีวิตในการประยุกต์คือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นเข้ามาพัฒนากันทำงานหรือการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการนำเสนอผลงานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น งานศิลปะต่างๆถูกสร้างสรรค์เป็นสิ่งอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือไม่เช่นการนำรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นมาสร้างประติมากรรมหรือรูปวาดรูปเขียนการจดบันทึก เรื่องราวที่เกิดขึ้น

มนุษย์ในยุคต่างๆโดยเฉพาะยุคหินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในยุคนั้นมีการแกะสลักใช้วัสดุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้ งานสัก เขาสัตว์ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของเลือดของสัตว์ก็ถูกนำมาวาดเป็นรูปภาพ บนฝ่ากำแพงเพื่อจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนิดของสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้น

หรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างความเป็นอยู่สังคมของผู้คนนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานหรือการปรับเปลี่ยนโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของโครงสร้างการใช้ชีวิตในยุคนั้นๆเพื่อมาพัฒนาการทำงานต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย   www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน

เส้นทางนักดนตรี

นักดนตรีเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุรค่าและมีความสำคัญ เป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโดยและปลอบโยนจิตใจที่เหนื่อยล้าและในบางครั้งก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังได้ ในแต่ละยุคนนั้นการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย นักดนตรีก็เช่นกันก็อาจจะต้องมีการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนเหล่านั้น

เพราะในบางครั้งดนตรีที่ตัวเองสร้างสรรค์และมีความไพเราะนั้นวันหนึ่งก้อาจจะเป็นเพียงแนวดนตรีที่กลายเป็นความทรงจำในอดีตเท่านั้น เพราะวันเวลาผ่านไปดนตรีแนวใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดนักดนตรีหน้าใหม่ขึ้นมากมายด้วยเช่นกัน

ดังนั้นแล้วเส้นทางในการเดินทางสายอาชีพดนตรีนั้นไม่ได้สวยงามและโรยด้วยกลีบกุหลาบ นักดนตรีจึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมและยอมรับความเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นด้วย

แต่ในบางครั้งนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพจริงๆนั้นก็จะยึดมั่นและตั้งใจในแนวดนตรีของตัวเองให้ดีที่สุดและทำแนวดนตรีในแนวนั้นต่อไปถึงแม้วงการดนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้น แต่นักดนตรีก็ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่เขานั้นรักและชอบและสร้างสรรคืผลงานออกมาอยู่เสมอ ซึ่งถ้าหากมองในมุมผู้ฟังดนตรีนั้นอาจจะสัมผัสแนวดนตรีเหล่านี้ได้ถึงความคลาสสิคของแนวเพลงแต่แน่นอน

เมื่อแนวดนตรีมีความล้าสมัยนั้นการที่ผู้ฟังจะกลับมาฟังหรือหันมาสนใจในแนวเพลงเก่าหรือแนวเพลงที่เคยได้ยินแล้วนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่อย่างไรก็ตามสำหรับนักดนตรีที่ยึดมั่นในแนวดนตรีของตัวเองและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้นถึงแม้จะไม่มีผู้ฟังเพลงของเขาจำนวนเยอะมากนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ฟังดนตรีเหล่านี้มักเป็นผู้ฟังที่ดี

และมีคุณภาพที่เป็นผู้ฟังดนตรีได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงในแนวดนตรีนั้นๆนั่นเอง ทำให้ผู้สร้างสรรค์ดนตรีแนวนี้นั้นมักจะเป็นนักดนตรีที่ไม่ง้อคนฟังมากนักเพียงแต่ต้องการสร้างความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับตัวเองและผู้ฟังเพียงเท่านั้น 

นักดนตรีผู้ที่ซึ่งเดินทางสายดนตรีนี้นั้นส่วนใหญ่จึงเป็นนักดนตรีที่มีความสุขและรู้สึกสนึกเมื่อได้หมกหมุ่นอยู่กับงานเพลงและเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดในเรื่องของเงินทองและความเป็นไปของสิ่งต่าๆรอบตัว พวกเขาเพียงต้องการสร้างความสุขให้เกิดกับสิ่งรอบข้างพวกเขาเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเส้นทางนักดนตรีที่น่ายกย่องและควรเอาเป็นแบบอย่าง

อย่างมากเพราะนอกจากจะทำให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขแล้วนั้นก็ยังทำให้นักดนตรีเป็นนักดนตรีที่ได้รับการจดจำในการสร้างสรรคืผลงานเพลงที่ดดดเด่นในด้านดนตรีนั้นๆด้วย และนี่ก็คือเส้นทางนักดนตรีที่มีรักในด้านดนตรีอย่างแท้จริง

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ คาสิโน

ศิลปินร็อคมือขวาในตำนาน

หนุ่ย อำพล ลำพูนถ้าหากพูดถึงชื่อนี้แล้วนั้นมีน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักเขาเพราะเขานั้นเป็นทั้ง ดารา นักน้องชื่อดังและมีผลงานทั้งทางด้านวงการเพลงและวงการบันเทิงต่างๆมากมาย ไม่เพียงแต่ความสามารถที่มากมายของเขาเพียงเท่านั้น แต่หนุ่ยยังพร้อมไปด้วยในเรื่องของรูปร่างหน้าตา ทำให้เขานั้นได้รับโอกาสมากมาย ทั้งในด้านวงการเพลงและวงการบันเทิง ก็ถือว่าเป็นนักร้อง ศิลปิน นักดนตรีและดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆในยุคนั้น

โดยในตอนแรกของการเข้ามาในวงการนั้น หนุ่ยได้เข้ามาในฐานะนักร้องแต่ก็เป็นนักร้องที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักทำให้ต่อมาก็ได้มีโอกาสในการมารับงานด้านการแสดงด้วยและเขาก็ทำได้ดีมากทำให้เขานั้นถูกจดจำในฐานะนักแสดง เพราะหนังและละครที่เขานั้นร่วมแสดงนั้นล้วนเป็นหนังและละครที่ได้รับความนิยมในตอนออนแอร์อย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ภาพยนต์เรื่องวัยระเริง นำพุ และข้างหลังภาพ เป็นต้น ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ของเขานั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียว เขานั้นมีฐานแฟนคลับมากขึ้นจากการแสดงและก็ยังคงมีแฟนคลับจากการร้องเพลงด้วย ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องทั้งในเรื่อง การร้อง การแสดงรวมถึงการเล่นดนตรีด้วย

หนุ่ยนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านวงการเพลงของไทยในฐานะนักร้องนำวงไมโครด้วยกับฉายาที่เขาได้รับก็คือ 

นักร้องเพลงร็อคมือขวาในตำนาน

หนุ่ย อำพล ลำพูนนั้นเกิดที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่20 กรกฎาคม ปี2506 ในช่วงวัยเด็กนั้นเขาก็มีการใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไป แต่ก็มีความสนใจในด้านศิลปะและดนตรีทำให้เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมแล้วเขาจึงเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศยบัตรวิชาชีพศึกษาในสาขาศิลปะที่โรงเรียนอาชีวะศิลป์กรุงเทพนั่นเอง ด้วยความที่หนุ่ยนั้น มีความสนใจทางด้านดนตรีมาตั้งแต่ยังเด็กและยังได้ตั้งวงดนตรีโฟร์คซองเล่นกับเพื่อนๆ

ในช่วงที่ศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช1ด้วยจนกระทั่งเขานั้นได้เรียนจนจบจากโรงเรียนอาชีวศิลป์ศึกษา เขาและเพื่อนจึงมีความคิดและร่วมกันตั้งวงดนตรีวงเล็กๆขึ้นมาโดยในตอนนั้นพวกเขาใช้ชื่อวงว่า เดอะแคร็บ โดย4คนในวงนั้นเป็นคนบ้านเดียวกับหนุ่ยด้วย โดยวงเดอะแค็บนั้นเป็นวงดนตรีแนงเพลงร็อค

โดยในตอนนั้นพวกเขารับงานด้วยการตะเวนเล่นดนตรีไปทั่วจังหวัดระยอง เล่นไปเล่นมาจนวันหนึ่งฝีมือพวกเขานั้นไปสะดุดตา เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในตอนนั้น ทำให้หนุ่ย อำพลและเพื่อนๆในวงนั้นได้เข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักแสดงโดยการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือวัยระเริงนั่นเอง ในปี2527 เมื่อได้เข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวแล้วก็ได้มีการตั้งชื่อวงใหม่มาเป็นวงไมโครในที่สุด

 

 

สนับสนุนโดย   ufabet

เมื่อรู้ตัวว่าชอบศิลปะ

ทุกคนเกิดมาล้วนแต่จะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าความเป็นศิลปะทั้งสิ้นและคำว่าศิลปะนี้นั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นมักจะได้ยินอยู่เสมอ ไม่เพียงได้ยินเท่านั้นในบางครั้งเราอาจจะต้องเรียนรู้และลงลึกไปกับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะด้วย เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับโลกใบนี้ก็ว่าได้แต่ในช่วงแรกนั้นคนเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเรียกว่าศิลปะ

และเมื่อสิ่งที่มนุษย์นั้นทำหรือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะในปัจจุบันนี้นั้นถูกทำและสืบทอดกันมาจนสุดท้ายได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าศิลปะในที่สุดนั่นเองและถึงแม้ว่าศิลปะนั้นจะเป้นสิ่งที่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนั้นเราจะได้พบหรือรู้จักมันเลยก็ตามแต่ในบางครั้งเราก็อาจจะยังไม่ได้สามารถตอบตัวเองได้ว่าเรานั้นชื่นชอบอะไรหรือว่าเรานั้นชอบศิลปะหรือไม่ เพราะสิ่งต่างๆรวมถึงความเป็นศิลปะนั้นก็จะต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้และศึกษาก่อนว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นชอบหรือไม่ด้วยนั่นเอง

แต่เมื่อเรานั้นรู้ตัวแล้วว่าเราชอบศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใดๆก็ตามสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งแรกเลยนั้นคือการเรียนรู้และทดสอบความชอบว่าแท้จริงแล้วนั้นเราชื่นชอบศิลปะจริงๆหรือไม่เพราะบางครั้งในเรื่องศิลปะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นกระแสอยู่เนืองๆเช่นกันเพราะเมื่อมีใครสักคนปลุกกระแสเกี่ยวกับศิลปะด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมา

สิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นทำให้เรานั้นได้เห็นและสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นและทำให้เราเกิดความคุ้นชินอยากที่จะลองทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นและนั่นก็รวมถึงสิ่งที่เป็นศิลปะด้วยนั่นเองเพราะในบางครั้งคนเราก็อาจจะแยกไม่ออกมากนักสำหรับความชอบจริงๆกับความเป็นกระแสและเพียงอยากที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเพียง

เพราะเป็นกระแสและคนนิยมทำนั่นเอง การเรียนรู้ตนเองเป็นสิ่งแรกเมื่อรู้ว่าชอบแล้วนั้นคือการทำสิ่งนั้นซ้ำไปซ้ำมาเพราะถ้าหากเป้นความชอบที่เกิดขึ้นจริงๆภายในใจของเราแล้วนั้นศิลปะจะเป็นสิ่งที่เมื่อเราทำแล้วมีความสุขและอยากที่จะทำต่อไปเรื่อยๆนั่นเองและถ้าหากศิลปะคือสิ่งที่เกิดขึ่นในใจเราจริงๆและเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเมื่อนั้นแหละเราจึงจะสามารถพัฒนาและต่อยอดความเป็นศิลปะต่อไปได้

การเรียนรู้มากขึ้นและการพัฒนา การเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะการเรียนรู้ที่มากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะสามารถมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาฝีมือของเราได้นั่นเอง การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้หลากลายวีเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างค่อนข้างฟรีสไตล์เพราะด้วยความเป็นศิลปะและศิลปะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง

ทำให้เมื่อเรารู้ตัวว่าตัวเรานั้นชอบศิลปะเราสามารถที่จะลงมือลองได้เลยในทันทีเพราะว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างความเสียเวลาหรือความเสียหายต่อเรามากนักแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยในการขัดเกลาจิตใจของเราให้ดีมากขึ้นด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabet เว็บแม่

การเติบโตของศิลปิน

ศิลปินในวงการเพลงและดนตรีนั้นถือว่าเป็นศิลปินที่เรานั้นมองเห็นพัฒนาการและการเจริญเติบดตของพวกเขานั้นได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหย่จุดเริ่มต้นหลักของศิลปินแต่ละคนและแต่ละวงนั้นก่อนที่จะมีเป็นศิลปินได้ ก็มักจะต้องมากความชื่อนชอบในเสียงเพลงและดนตรีหรืออาจจะมีการเติบโตมากับครัอบครัวที่มีการปลูกฝังและรักในเสีนงเพลงและดนตรีนั่นเอง

โดยศิลปินส่วนใหญ่นั้นก็จะต้องมีการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะศิลปินที่มาเป็นศิลปินชื่อดังใช่ว่าทุกคนนั้นจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และความสามารถในด้านดนตรีและการสร้างสรรค์ผลงานเพลง บางคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์นั้นก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีอย่างมากแต่พวกเขาก็มีการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างหนนักหน่วงเช่นกัน

กว่าที่เค้านั้นจะสามารถก้าวเข้าสู่วงการและป็ศิลปินได้และสำหรับคนที่ไม่มีพรสวรรค์แต่ชื่นชอบในการร้องเพลงและด้านดนตรีก็อาจจะต้องอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆก็เกิดจากการฝึกซ้อมซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมให้มากกว่าคนที่มีพรสวรรค์เป็นเท่าตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หรือไม่มีพรสวรรค์นั้นจะไม่สามารถมาเป็นศิลปินได้เลยถ้าหากขาดดอกาสในการได้แสดงความสามารถดังนั้นแล้วโอกาสก็เป็นจุดสำคัญในการเติบโตของศิลปินด้วย

จากความชื่นชอบในวัยเด็กสู่การไขว่คว้าและเป็นศิลปิน เมื่อเกิดความชื่นชอบแล้วด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์นั้นก็จะตั้งใจและฝึกฝนทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นและทะเยอทะยานเพื่อหาวิธีที่ทำให้ตัวเองนั้นได้ประสบกับความสำเร็จ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับศิลปินหลายๆคนและส่วนใหญ่เลยนั้นก็มักจะต้องผ่านเวทีการประกวดกันมาทั้งสิ้นโดยเฉพาะศิลปินในยุคก่อนๆนั้น การผ่านเวทีประกวดทางด้านดนตรีหรือการชนะในรายการแข่งขันได้นั้นเปรียบเสมือนเครื่องการันตีว่าพวกเขานั้นสามารถไปต่อได้ในทางด้านดนตรีหรือการเป็นศิลปินนั่นเอง

ในช่วงของการประกวดนั้นไม่ได้หมายความว่าศิลแนชื่อดังจะสามารถชนะหรือประกวดกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะโดยส่วนใหญ่ก็ต้องเก็บประสบการณ์จนกว่าจะสามารถชนะในรายการใดรายการหนึ่งได้นั่นเอง เมื่อชนะการประกวดแล้วนั้นโดยเฉพาะรายการประกวดค้นหาสิลปินที่โด่งดังนั้นก็จะทำให้ศิลปินคนนั้นเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวและได้โล้ดแล่นในวงการเพลงนั่นเอง

สิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้นั้นก็คือการโล้ดแล่นในวงการนั่นเองเพราะจะเป็นสิ่งที่จะได้เห็นการเติบโตอย่างเต็มที่ของศิลปินคนนั้นๆ

สำหรับศิลปินนั้นการเติบโตและประสบความสำเร็จของพวกเขานั้นก็คือการสร้างสรรค์ผลงานเพลงและมีคนฟังและได้รับการยอมรับนั่นเอง และพวกเขาจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจนผลงานของพวกเขานั้นเป็นที่ยอมรับ ซึ่งนี่ก็คือการเติบโตของศิลปินอย่างแท้จริง สิ่งใดที่ดีพวกเขาจะตั้งใจและสร้างสรรค์ต่อไปให้ถูกใจและคงสไตล์ความเป็นตัวตนของศิลปินเองด้วย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    จีคลับ ผ่านมือถือ

4 ประติมากรรม สุดเศร้า

Expansion ผลงานประติมากรรมสุดเศร้าที่ทรงประสิทธิภาพชิ้นนี้สร้างโดย เพจ แบรดลีย์ แม้ว่าจะไม่มีเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ว่ามันสะท้อนให้มองเห็นถึงสิ่งที่พวกเรามีอยู่ภายใน ตามชื่อของมันเป้าหมายถึงการขยายตัว รูปปั้นสื่อความหมายถึงสมรรถนะซึ่งหลบซ่อนอยู่ภายในตัวเราภายใต้ความเหนื่อยล้า ความมุ่งหวังรวมทั้งความเข้าใจผิด เมื่อเหนื่อยหน่ายกับการโดนปฏิเสธ

ผู้สร้างผลงานชิ้นนี้เลือกใช้รูปร่างของหญิงสาวที่กำลังตั้งใจทำอะไรสักอย่างอยู่บนพื้นและก็กำลังปล่อยพลังด้านในที่แท้จริงออกมา โดยสื่อความหมายถึงการเป็นอิสระรวมทั้งเปิดโอกาสกับตนเอง หากท่านสนใจสามารถไปชมผลงานชิ้นนี้ได้ โดยผลงานตั้งแสดงอยู่ที่นิวยอร์ก 

ปืนผูกปม ประติมากรรมสีดำที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนิวยอร์กมีรูปปั้นปืนขนาดยักษ์และปลายปืนถูกผูกปมไว้ สื่อให้ทุกท่านหยุดใช้ความรุนแรง ศิลปินคนนี้สร้างขึ้นเพื่อคนึงถึงเพื่อนฝูงของเขาและก็นักร้องที่มีชื่อเสียง จอห์น เลนนอน ผู้จัดตั้งวงเดอะ บีทเทิ้ล ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักของเขาเอง

รัก ประติมากรรมนี้เสนอ เด็ก 2 ที่ติดในโครงร่างของคน 2 คน ผลงานจาก อเล็กซานเดอร์ มิลอฟ โดยเสนอส่วนประกอบของคนสองผู้ที่หันหลังชนกัน รวมทั้งด้านในองค์ประกอบมีรูปปั้นเด็กอยู่ภายในของทั้งสองที่กำลังเบือนหน้าเข้าพบกัน ผลงานตั้งแสดงคราวแรกในเบิร์นนิ่งแมนซึ่งเป็นที่พึงพอใจรวมทั้งมีการแชร์กันเป็นอย่างมากในโลกอินเตอร์เน็ต และก็มันมีการสื่อความหมายได้หลายๆ ทิศทาง สิ่งที่ผู้คนส่วนมากมักตีความไว้ก็คือเด็กหันหน้ามาจับมือกันโดยบิดามารดาแยกทางกัน หรือคู่ครองที่มีปัญหาทิฐิต่อกัน หรือบิดามารดาที่สูญเสียลูกๆ   

รูปปั้นฮาจิโกะ รูปปั้นที่ถือได้ว่ามีชื่อที่สุดในประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้ ตั้งในชิบูย่า เมืองโตเกียว ญี่ปุ่น หากแม้รูปปั้นจะเป็นเพียงแค่หมาปกติทั่วๆ ไป แต่ว่าสำหรับคนท้องถิ่นมันนับว่าเป็นเกียรติยศแก่หมาที่ไม่ธรรมดาที่สุดที่ชื่อ ฮาจิโกะ หมาที่ถูกชุบเลี้ยงโดยศ.จ.จากมหาวิทยาลัยเมืองโตเกียวที่ชื่อ ฮิเดซาบูโร อูเอโนะ

วันแล้ววันเล่าฮาจิจะมานั่งคอยคุณฮิเดซาบูโร ที่สถานีรถไฟชิบูยะ โดยมาตรงเวลานับเป็นเวลาหลายปีที่ฮาจิทำแบบนี้มาตลอดจนกว่ากระทั่งฮิเดซาบูโร ได้เสียชีวิตลง และวันนั้นเขาไม่ได้กลับมา แต่ว่าถึงแบบนั้น สุนัขฮาจิก็ยังคงมาคอยการกลับมาของเขาอยู่ตลอดทุกวัน เป็นเวลากว่า 9 ปี กระทั่งฮาจิหมดอายุขัยลง โดยปัจจุบันเถ้ากระดูกของสุนัขฮาจิก็ได้ถูกฝังอยู่คู่กับเจ้านายของมัน

เป็นอย่างไรบ้างกับประติมากรรมสุดเศร้าเหล่านี้ และคุณตีความหมายไปทางไหนกันบ้าง ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ประติมากรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คน ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สื่อถึงสิ่งล้ำค่าใดๆ แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ศิลปินเหล่านี้ต้องการจะสื่อนั้นมันได้เข้าถึงใจผู้คน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   จีคลับ เล่นออนไลน์

ศิลปะและดนตรีสิ่งที่ผสมผสานให้เกิดความลงตัว

หากพูดถึงศิลปะแล้วนั้น แน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะคิดถึงภาพวาดหรือการสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลงานที่น่าสนใจและสร้างความบรรเทิงใจให้กับคนเราได้นั่นเอง แต่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงในเรื่องความเป็นศิลปะในการสร้างสรรค์ทางด้านงานดนตรีมากนัก เพราะงานดนตรีโดยส่วนใญ่นั้นเป็นสิ่งที่ให้ความผ่อนคลายและบรรเทิงใจก็จริง

แต่การฟังเพลงหรือการเสพผลงานทางด้านดนตรีนั้น เป็นผลงานที่มีการสร้างสรรคืออกมาเป็นรูปแบบเสียงและคนเรานั้นไม่ได้เห็นถึงความเผ็นผลงานด้วยตานั่นเอง ทำให้หลายคนกักจะแยกความเป็นศิลปะออกจากความเป็นดนตรีนั่นเอง

ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้นกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในการวาดภาพ การสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบ ประติมากรรมต่างๆ เป็นต้นนั้น กฌล้วนเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงได้กับโลกของการสร้างสีค์ผลงานทางด้านตรีนั่นเอง เพราะความจริงแล้วนั้นกล่าวได้ว่า ทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแขนงเดียวกัน เพราะเป็นสิ่งที่เมื่อมีการสร้างสรรค์แล้วนั้น

สามารถสร้างความสบายใจกับผู้สร้างสรรค์หรือผู้ที่พบเห็นได้ การแสดงออกนการสร้างสรรคืผลงานนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่จ้องมีการจินตนาการและแสดงออกมาจากภายใต้จิตใจของผู้สร้างสรรค์ทั้งงานศิลปะและงานด้านดนตรี เพียงแค่ทั้งสองสิ่งนี้นั้น ไม่ได้มีการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือความสร้างสรรค์ในรูปแบบเดียวกัน ทำให้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดและมักจะแยกความเป็นศิลปะออกจากความเป็นดนตรีอยู่เสมอๆ

ศิลปะและดนตรีนั้นถึงแม้จะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างในการแสดงออกมาก็จริง แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะสามารถนำมารวมและผสมผสานให้เกิดผลงานที่ดีและสวยงามได้ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะนั้น ก็มักจะมีการนำเพลงมาเปิดร่วมขณะที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะการฟังเพลงหรือการฟังดนตรีเบาๆ

ขณะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ประติมากรรม การออกแบบนั้น ก็จะช่วยทำให้ความคิดในการที่จะสร้างสรรคค์ผลงานออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในบางครั้งการสร้างสรรค์หรือการแสดงออกมาจากภายใต้จิตใจนั้นอาจจะไม่เพียงพอนั่นเอง ก็อาจจะต้องมีการนำดนตรีเข้ามาผสมผสานในการก่อให้เกิดปลงานชิ้นใหม่ๆ ในอนาคตด้วย

และไม่เพียงแต่การนำดนตรีเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะเท่านั้น แต่ในเรื่องของการนำศิลปะเข้าไปผสมผสานกับเรื่องราวความเป็นดนตรีแล้วนั้น ก็สามารถที่จะทำให้ผู้สร้างสรรค์ด้านดนตรีเมื่อได้รับความรู้สึกในด้านความเป็นศิลปะต่างๆแล้วนั้นก็สามารถที่จะนำความรู้สึกเหล่านั้นไปสร้างสรรคืผลงานทางด้านมดนตรีที่ดีและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นแล้วความเป็นศิลปะและความเป็นดนตรี ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถ้าหากนำมาผสมผสานอย่างถูกวิธีนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นอยู่เสมอ

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    gclub

ตุ๊กตาแอนนาเบลล์ ของนาตาลี

          เมื่อพูดถึงชื่อตุ๊กตาแอนนาเบลล์ เชื่อว่าหลายคนยังคงจำตำนานตุ๊กตาต้องคำสาปหรือตุ๊กตาผีสิงแอนนาเบลล์ได้เป็นอย่างดี แต่ตุ๊กตาแอนนาเบลล์ ของนาตาลี ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นตุ๊กตาแอนนาเบลล์คนละตัวกันกับที่เราเคยได้ยินประวัติกันนะคะ เพราะตุ๊กตาแอนนาเบลล์ตัวนั้นถูกบาทหลวงจับขังเอาไว้ในกล่องและจัดเก็บอย่างดีเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

และสำหรับตุ๊กตาตุ๊กตาแอนนาเบลล์ ของนาตาลี นี้มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2016 เมื่อนางสาว นาตาลี เมลลอน จากเมืองกราสโกล ประเทศสก็อตแลนด์   นาตาลี  เมลลอนเธอได้นำตุ๊กตาโบราณซึ่งมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี โดยเธอเล่าถึงที่มาของตุ๊กตาตัวนี้ว่าเธอได้ตุ๊กตาตัวนี้มาจากพ่อบุญธรรมของเพื่อนของเธอคนหนึ่ง

ซึ่งพวกเขาพบตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในห้องใต้หลังคาของบ้านของพ่อของเพื่อน  ซึ่งพ่อบุญธรรมของเพื่อนได้มอบตุ๊กตาตัวนี้ให้กับนาตาลีก็เพราะว่า พวกเขารู้ว่า นาตาลี นั้นเป็นคนชอบของโบราณมาก พวกเขาจึงได้มอบให้เธอเป็นของขวัญเพราะพวกเขาคิดว่าเธอควรจะเก็บตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้ดีกว่า เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ชอบของโบราณสักเท่าไหร่

ซึ่งหลังจากที่นาตาลีนำตุ๊กตามาไว้ที่บ้านวันแรกนั้นเธอก็นึกกลัวตุ๊กตาตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามเธอได้ตั้งชื่อตุ๊กตาตัวนี้ว่าแอนนาเบลล์  และตั้งแต่นาตาลีเอาตุ๊กตาแอนนาเบลล์มาไว้ในบ้านเธอก็เริ่มรับรู้ถึงความแปลกประหลาด เช่นครั้งนึ่งเพื่อนของเธอมาหาเธอที่บ้านและพวกเขาได้ยินคนเดินอยู่ด้านนอกของห้องนอนทั้งที่ไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านอีกแล้ว

และเมื่อเปิดประตูห้องนอนก็พบว่ามีตุ๊กตาแอนนาเบลล์ยืนอยู่ที่หน้าห้องนอน และสิ่งที่ผิดปกติยังมีอีกมาก เช่นทุกครั้งที่เธอเอาตุ๊กตาแอนนาเบลล์ไปไว้ในห้องนอน หมาของเธอจะไม่ยอมเข้าไปในห้องนอนของเธอเลย และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอนั้นถ่ายรูปตัวเองนั้น เธอเห็นว่าตู้ด้านหลังของเธอประตูตู้เปิดออกเองได้ และเธอเห็นมีดเล่มหนึ่งลอยออกมาด้วย

และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นาตาลี จึงได้ตัดสินใจนำตุ๊กตาแอนนาเบลล์ ไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดิน และไม่นำเอาออกมาไว้ด้านนอกอีกเลย และตั้งแต่ ตุ๊กตาแอนนาเบลล์ไปอยู่ที่ห้องใต้ดินของบ้านเธอ ตัวเธอและคนในครอบครัวก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ที่มีความแปลกประหลาดอีกเลยเช่นเดียวกัน 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   ufabetcn

ตำนานย่านผีเฮี้ยนที่หมู่บ้านพลัคลีย์

สำหรับหมู่บ้านพลัคลีย์ นี้อยู่ในประเทศอังกฤษ  มีตำนานเล่าถึงหมู่บ้านพลัคลีย์ นี้มาอย่างยาวนานแล้วว่าเป็นหมู่บ้านที่มีดวงวิญญาณออกมาคอยหลอกหลอนผู้คนยามค่ำคืนเป็นผีของผู้ชายคนหนึ่งที่มักตกตึกแล้วจะออกมากรีดร้องโหยหวนจนชาวบ้านต่างก็พากันหวาดกลัว ว่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้มีผีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่มีหลายตัวเลยทีเดียว

ซึ่งตัวแรกนั้นเสียชีวิตจากการที่เขานั้นทำงานก่อสร้างอยู่แล้วพลัดตกลงมาจากที่สูงและเสียชีวิตคาที่ทันทีกับอีกคนนึงเป็นวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขานั้นถูกฆ่าตายด้วยการเอามีดปักกลางของเขาและตรึงร่างของเขาไว้กับต้นไม้ นอกจากผี 2 ตนนี้แล้วยังมีคนเห็นผีของครูใหญ่ซึ่งเป็นครูที่สอนในโรงเรียนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการผูกคอตายอยู่ที่โรงเรียนหลังจากที่ตายแล้ววิญญาณของครูใหญ่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านมักจะเห็นวิญญาณของครูใหญ่คอยเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดทุกค่ำคืน

 

ซึ่งชาวบ้านบอกว่าในช่วงยามค่ำคืนทุกคนจะต้องรีบพากันปิดประตูหน้าต่างของบ้านและไม่ออกไปไหนในเวลายามค่ำคืนเพราะถ้าออกมาแล้วเราก็ก็มักจะพบเห็นผีทั้ง 3 ตัวสลับวนเวียนคอยให้เห็นอยู่เป็นประจำเรียกได้ว่าทุกค่ำคืนจะมีผีสลับหน้าตาออกมาคอยหลอกหลอนชาวบ้านจนไม่มีใครกล้าที่จะเดินออกมาเดินเล่นในช่วงเวลากลางคืนกันอีกเลย

ซึ่งเรื่องเล่าความเฮี้ยนนี้ยังคงมีการพูดถึงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้หมู่บ้านพลัคลีย์  กลายเป็นหมู่บ้านที่ติดอันดับในเรื่องของความเฮี้ยนของผี 1 ใน 10 ที่มีผีน่ากลัวคอยหลอกหลอนชาวบ้านในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้

          สำหรับเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีใน หมู่บ้านพลัคลีย์ นี้ ปัจจุบันไม่ค่อย มีใครพูดถึงกันมากแล้วเพราะเรื่องราวก็ผ่านกันมานานแล้วและปัจจุบันก็ไม่มีใครเห็นวิญญาณของผีทั้ง 3 ตนออกมาหลอกหลอนผู้คนกันอีกแล้วดังนั้นเรื่องเล่านี้จึงเป็นเพียงแค่ตำนานที่มีการพูดถึงของคนในสมัยอดีตเท่านั้นซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านพลัคลีย์ เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนต่างก็พากันออกมาเดินเที่ยวเล่นกันในยามค่ำคืนได้แล้ว 

        และเรื่องเล่าเกี่ยวกับความน่ากลัวของผีในหมู่บ้านแห่งนี้ถ้าถามคนในปัจจุบันที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นก็คงจะไม่มีใครรู้จักกันแล้วแต่ถ้าถามคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านก็ยังคงมีเรื่องเล่าจากคนเก่าคนแก่ที่เคยได้ยินเรื่องเล่าหรืออาจจะเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์จริงเราเรื่องราวความน่ากลัวของผีทั้ง 3 ตนให้คุณได้ฟังก็ได้

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย       ีดฟิำะ

ประวัติหลวงปู่ทวดตอนเหยียบน้ำทะเลจืด

         วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติของหลวงปู่ทวดที่มีการเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ที่มีการเล่าขานกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่และถ้าหากใครก็ตามที่มีเหรียญของหลวงปู่ทวดอยู่ในครอบครองแล้วเราก็เรียกได้ว่าคนกำลังรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวเพราะเหรียญของหลวงปู่ทวดนั้นเป็นที่ต้องการของคนที่นิยมเล่นพระกันเป็นอย่างมาก

ซึ่งปัจจุบันราคาของหลวงปู่ทวดถ้าเป็นรุ่นแรกๆและเป็นของแท้ก็ราคาหลักล้านถึงหลักสิบล้านเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่มีการพูดถึงแก่นมาก็คือการที่หลวงปู่ทวดนั้นสามารถเหยียบน้ำทะเลที่เค็มให้กลายเป็นน้ำจืดได้โดยมีการเล่าเรื่องของหลวงปู่ทวดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่ทวดนั้น

มีการบวชเป็นพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งซึ่งหลวงปู่ทวดนั้นได้อาศัยเรือสำเภาของพ่อค้าเพื่อที่จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีกเมืองหนึ่งนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการล่องเรือกันอยู่นั้นเองเกิดพายุพัดโหมรุนแรงขึ้นทำให้พายุนั้นได้พัดข้าวของที่อยู่บนเรือกระจัดกระจายตกลงในทะเลและหนึ่งในนั้นก็คือน้ำดื่ม

ซึ่งชาวเรือได้มีการเตรียมเอาไว้และแน่นอนว่าเมื่อไม่มีน้ำดื่มขณะที่อยู่กลางทะเลทำให้ชาวเรือต่างก็รู้สึกไม่พอใจและต่างก็โทษกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุพัดข้าวของตรงกลางทะเลนั่นก็เพราะว่ามีพระสงฆ์ติดเรือมาด้วยซึ่งทุกคนพากันมองว่าหลวงปู่ทวดนั้นเป็นคนที่ทำให้เกิดพายุอย่างไรก็ตามทาง หัวหน้าเรือได้สั่งให้ลูกน้องนำเรือเล็กออกไปส่งหลวงปู่ทวดให้ขึ้นฝั่งเราไม่ต้องการที่จะให้ร่วมทางไปด้วยอีกต่อไป

ในระหว่างที่หลวงปู่ทวดลงไปอยู่ในเรือลำเล็กนั่นเองหลวงปู่ทวดได้ใช้เท้าข้างหนึ่ง ยื่นออกไปในทะเลหลังจากนั้นก็บอกให้ชาวเรือคนที่จะพายเรือไปส่งนั้นให้ตักน้ำบริเวณนั้นขึ้นมากินเมื่อชายคนดังกล่าวนั้นได้มีการตักน้ำมากินก็รู้สึกว่าน้ำทะเลตรงนั้นเป็นน้ำจืดจึงได้ร้องบอกให้หัวหน้าของตนเองนั้นได้ฟัง

ซึ่งหลายคนก็ไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อได้ลองชิมน้ำดูแล้วก็ปรากฏว่าน้ำทะเลตรงบริเวณนั้นจืดจริงๆทุกคนจึงได้รู้ถึงความอัศจรรย์และอภินิหารที่หลวงปู่ทวดมีจึงได้อัญเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นเรือเพื่อที่จะไปส่งหลวงปู่ทวดตามจุดหมายปลายทางที่หลวงปู่ทวดอยากเดินทางโดยทางเรือนั้นได้มีการตักน้ำตรงบริเวณดังกล่าวขึ้นมาบนเรือ

เพื่อเป็นน้ำเอาไว้สำหรับตื่นในการล่องเรือในครั้งนั้นและเรื่องราวนี้ก็มีการกล่าวขานการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าหลวงปู่ทวดนั้นสามารถที่จะเหยียบน้ำทะเลที่เค็มให้กับเป็นน้ำจืดและนำมาดื่มกินได้นั่นเอง

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับคาสิโนออนไลน์