Category Archives: ศิลปะ

กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาทำไม

การสร้างกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาทำไม กำแพงเมืองจีนถือเป็นสัญญาลักษณ์ที่คัญอย่างหนึ่งของประเทศจีนที่เราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นสิ่งก่อสร้าวที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน ใครที่ไปเมืองจีนอยากที่จะไปสำผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงแห่งนี้ดูสักครั้ง แม้ว่ากำแพงแห่งจะม่อายุที่ยาวนานมากพอสมควรแล้วแต่ว่าบางส่วนของกำแพงก็ยังถือว่าคงสภาพเอาได้เป็นอย่างดี ผ่านลม ผ่านฝน ผ่านแดมาร่วมหลายร้อย หลายพันปี ลักษณะของกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆแห่งถูฏสร้างขึ้นเมื่อ ในสมัยราชวงศ์ฉิน หลายๆคนคงสงสัยว่า เหตุใดทำไมกำแพงแห่งถูฏสร้างขึ้น? เพราะเป็นกำแพงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก แล้วเหตุใดชนชาติจีนถึงต้องสร้างกำแพงที่มีความยาวมากเช่นนี้ขึ้น นั้นก็เป็นเพราะเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกจาก ชาวฮัน ซึ่ง ชาวฮัน นั้นก็เป็นเมืองที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา ของประเทศจีนในยุคที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ หรือว่า ในยุคต้นๆ ของการรวมชาติจีน ประมาณสมัยราชวงศ์โจว หรือในช่วง 400 ปีการคริสตกาล เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีเขตแดนติดกัน ทำให้เกิดการรุกกรานดันเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกำแพงที่มีความยาหลายพันหลายหมื่นลี้แห่งนี้เพื่อป้งกันแนวชายแดนของชาติตนเอง ซึ่งหลังๆมานี้ก็ได้มีการถูกบุกรุกจากพวกเผ่าที่มีที่อยู่อาศัยเร่ร่อน อย่างพวก มองโกเลีย และ แมนจูเรีย  ซึ่งความยาวของกำแพงเมืองจีนมีการตรวจวัดได้ประมาณ 21,196.18 กิโลเมตร ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรยยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ซึ่งมีเคยมีความเชื่อกันว่ากำแพงแห่งสามารถมองเห็นได้เมื่อเามองเข้ามาจากนอกโลก ซึ่งความเป็นจริงเราไม่สามารถมองเห็นกำแพงนี้ได้เมื่อเราอยู่นอกโลก เพราะว่ากว่าเราจะมองเห็นกำแพงนี้ได้ด้วยความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศส่งผลทำให้เราไม่สามารถมองเห็นกำแพงแห่งจากนอกโลกได้ เป็นคำถามที่ชวนสงสัยอีกเช่นกันว่า กำแพงที่มีความยาวมากแห่งจะใช้เวลาสร้างเท่าใด เพราะนอกจากจะมีความยาวที่มากมายแล้ว ขั้นตอนในสร้างก็ลำบากมากเช่นกัน ซึ่งกำแพงแห่งได้ถูกแบ่งการสร้างออกเป็นถึง 4 ช่วง ใน 4 ราชวงศ์ คือเมื่อ 205… Read More »

ศิลปะการแสดงโปงลาง

ศิลปะการแสดงโปงลางมีดังนี้ โปงลางถือเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทางภาคอีสาน “โปงลาง” ถือเป็นการเอาชื่อเรียกของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคอีสานมาตั้งเป็นชื่อการแสดงที่เป็นวง เหมือนเป็นการรวบรวมเอาศิลปะดนตรีและการฟ้อนรำมารวมกันกลายเป็นวง โดยมีชื่อเรียกว่าวงโปงลาง โปงลางเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากการเอาสิ่งรอบตัวมาประยุกต์จนเกิดเป็นเครื่งดนตรีที่มีความไพเราะ ซึ่งเกิดระฆังที่เอาไว้แขวนคอสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เกิดเสียง และได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องดนตรีขึ้น โปงลางจะมีลักษณะที่ถูกทำขึ้นด้วยไม้เนื้อแข็ง และเหล่าให้เป็นรูปร่างที่เหมาะสำหรับการเกิดเสียงแล้วทำขึ้นตามโน๊ตต่างๆและถูกร้อยรวมกันจนมีลักษณะคล้ายกับระนาด แต่ว่ามีลักษณะเป็นแนวตั้ง เรียงลำดับตามตัวโน๊ตทั้ง 12 โน๊ตไล่ตั้งแต่เสียงสูงไปเสียงต่ำ นอกจากโปงลางที่ทำด้วยไม้แล้วยังมีโปงลางที่ทำด้วยเหล็กอีกด้วย และตีด้วยไม้ที่มีลักษณะเป็นหัวหงอน 1 คู่เอาไว้ใช้ตีให้เกิดเสียง    แต่ว่าวงโปงลางจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิด ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคอีสาน หลักๆก็จะประกอบไปด้วย โปงลาง พิณ แคน โหวต กลองยาว กลองรำมะนา ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ และเบส ซึ่งเบสถือเป็นเครื่องดนตรีที่เข้ามาบทบาทในภายหลัง แต่ก็อาจจะมีดนตรีอื่นๆที่เขามาประกอบด้วย เช่น ซอ ปี่ภูไท และอื่นๆตามแล้วแต่ล่ะการแสดงของเพลงนั้นๆ และที่บอกว่าเบสคือเครื่องดนตรีที่เข้ามาบนบาทในภายหลังนั้นก็คือ ในสมัยก่อน เบสนั้นถือเป็นเครื่องดนตรีฝรั่งที่ค่อนข้างหาได้ยาก ซึ่งเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่แทนเบสในอดีตนั้นก็คือ ไห ไหแต่ก่อนถือเป็นเครื่องดนตรีอีกชนิดเหมือนกัน โดยการเอาหนังยางเส้นใหญ่ๆมาขึงคั่นปากไหเอาไว้ แล้วก็ดีดจนเกิดเสียงี่มีลักษณะคล้ายกับเสียงเบส ไหเองก็ก็ประกอบไปด้วยไหทั้ง 4 ใบขนาดเล็กใหญ่ตามขนาดของเสียงและใช้ไมค์ล่อเพื่อขยายเสียงของการดีดให้ แต่ในปัจจุบันเบสได้เข้ามามีบทบาทแทนมากขึ้นเนื่องจากสะดวกต่อการใช้งานและให้เสียงที่คงที่กว่า ไหจนได้ถูกลดบทบาทการเป็นเครื่องดนตรีลงไป แต่ด้วยความที่อยากจะอนุรักษ์ไหเอาไว้ จึงได้ประยุกต์นำมาเป็นอุปกรณืที่เอาไว้ใช้สำหรับการแสดงนั่นก็คือ “นางไหซอง”… Read More »

บนบานศาลกล่าว

เราถูกปลูกฝังให้เติบโตมากับความเชื่อและความศรัทธา พ่อแม่จะสอนอยู่เสมอให้เราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ว่าเราทำดีแล้วย่อมได้รับตอบแทนที่ดี เช่นถ้าเราขยันทำงานหาเงินสักวันเราจะรวย หรือไม่ก็ถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วเราก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ ซึ่งชีวิตจริงมันกลับไม่เป็นอย่างงั้น บางทีชีวิตคนเรามันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วย  เหตุนี้เองคนส่วนใหญ่จึงมองหาที่พึ่งเพื่อจะขอให้สมดังหวังเวลาอยากได้สิ่งใดก็ตาม เราเรียกพิธีกรรมนี้ว่า การบนบานหรือการติดสินบน   การบนบานเริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนไม่มีใครบอกได้ มันเป็นความเชื่อปากต่อปากมาแต่โบราณว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากให้สิ่งที่เราอยากได้มันเกิดผลสำเร็จเร็วขึ้น เราต้องไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือให้ท่านช่วย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือดวงจิตวิญญาณที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งแบ่งได้ 2 พวก 1.พวกวิญญาณชั้นสูง ได้แก่ พระอริยะสงฆ์ เทพเจ้า เทวดา 2. พวกวิญญาณชั้นต่ำ ได้แก่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ภูตผีปีศาจ   จะเดินทางไปบนที่ไหนเราต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าสถานที่ที่เราเลือกไปท่านแม่นเรื่องอะไร เช่นผู้เขียนเป็นคนสระบุรี ถ้าจะขอให้ถูกหวย ก็เลือกไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองที่อยู่ในวัดสูง อ.เสาไห้  บนให้สอบติดหรือสมัครงานไหนก็ขอให้เค้ารับเข้าทำงาน ก็เลือกไปที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองตาโล่ อ.หนองแค หรือไม่ก็เดินทางไปอีกหน่อยไม่ไกลมาก ก็หลวงพ่อโต วัดสะตือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา ของที่ใช้บนก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ท่านชอบ เช่น น้ำแดง ชุดไทย ดอกไม้ พวงมาลัย ไข่ต้ม ขนมจีน แตรวง  เป็นต้น ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมาก… Read More »

วิธีง่ายๆที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก สามารถสัมผัสและมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปจากเดิน สภาพอากาศที่แปรปรวน อย่างประเทศไทยที่ใครหลายๆคนบอกว่า ไม่มีหน้าฝน ไม่หน้าหนาว มีแต่หน้าร้อน เป็นต้น นี่จึงเปรียบเสมือนสัญญาณจากธรรมชาติว่า ตอนนี้สิ่งแวดล้อมบนโลกบนเราได้เปลี่ยนไปแล้ว สัตว์บางสายพันธุ์ก็หายไป เพราะไม่สามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมนี้ได้ หรืออีกหนึ่งเหตุผลคือการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์หลายๆสายพันธุ์ ทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องหลบหนี หรือถูกฆ่า มนุษย์ต้องการพื้นที่เหล่านั้นมาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองทั้งนั้น แต่ไม่ได้คำนึกถึงผลที่จะตามมาในอนาคต ยังมีอีกหลายๆปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการทำให้สิ่งแวดล้อมบนโลกเปลี่ยนแปลง จึงเกิดคำถามว่าแล้วควรทำอย่างไร แน่นอนว่าพวกเราสามารถช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีและน่าอยู่ขึ้นได้ ด้วยวิธีง่ายๆที่ใครก็สามารถทำกันได้ 1.ใช้กระดาษ 2 ด้าน ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากระดาษ 1 แผ่น มี 2 ด้าน การใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือการใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน เพราะอย่างที่ทราบกันว่ากระดาษถูกผลิตขึ้นมาจากการตัดต้นไม้ เราควรคำนึกถึงข้อนี้ให้มากๆว่าควรใช่กระดาษให้คุ้มค่าเป็นอย่างมาก 2.หนังสือพิมพ์ทำประโยชน์อย่าทิ้ง แทนที่จะเอาหนังสือพิมพ์ไปทิ้ง ควรนำมาทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทำให้เป็นขยะ อย่างเช่น เอามาเช็ดกระจก ใช้ปูรองนั่ง หรือจะสร้างผลงานศิลปะ ที่เรียกว่า เปเปอร์มาร์เช่ นอกจากจะไม่ต้องทิ้งแล้ว ยังเอามารังสรรค์เป็นชิ้นงานของประดับได้อีกด้วย 3.ขวดพลาสติก พลาสติกถูกใช้มากในปัจจุบัน หรือพบเป็นขยะมาเช่นเดียวกัน เป็นขยะที่มีการย่อยสลายนานมาก เพราะฉะนั้นเราควรนำพลาสติกมารีไซเคิล… Read More »

Normal Lens พื้นฐานเลนส์ที่ควรรู้

Normal lens หรือ Standard lens นั้นเป็นเลนส์ที่เป็นพื้นฐานที่สุดของการถ่ายภาพเลยก็ว่าได้เลนส์ประเภทนี้เป็นเลนส์ระยะแรกบนโลกเพราะเป็นเลนส์ที่มีความใกล้เคียงสายตามากที่สุดเรียกได้ว่าถ้ามองตานึงในช่องเล็งอีกตานึงเปิดมองด้วยก็จะเห็นภาพที่เหมือนกันเดะเลยๆไม่มีความบิดเบือนใดๆ ซึ่งนั้นก็ทำให้เป็นเลนส์ระยะที่ทำได้ง่ายที่สุดอีกด้วย เป็นระยะที่กำเนิดมาบนโลกก่อนใครๆเลนส์ระยะนี้จึงเป็นระยะเริ่มต้นที่ช่างภาพหรือนักเล่นกล้องมือใหม่ควรจะลองหามาใข้ก่อนระยะอื่นๆเพื่อให้ตัวเองนั้นรู้ว่าเรารู้สึกอยากจะให้กว้างขึ้นไหมหรือว่าอยากจะให้ขยายมากกว่านี้ไหม เลนส์ระยะนี้จริงๆแล้วก็ครอบคลุมไปหลายระยะอยู่เหมือนกันอย่าง 50mm เป็นระยะกลางสุด แล้วก็บวกลบนิดหน่อย 45 – 60 กว่าก็ยังถือเป็นระยะ normalได้เช่นกันระยะนี้เป็นระยะที่มีขนาดของเลนส์ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปก็เลยทำให้พกพาได้สะดวกไม่หนักจนเกินไปแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสงด้วยนะถ้ารูรับแสงกว้างอย่างรุ่นที่ทำรูรับแสงได้ถึง 0.95 นี่ก็ใหญ่และหนักเอาเรื่องเลยอีกอย่างด้วยสูตร เลนส์ที่ง่ายที่สุดในทุกๆระยะก็เลยทำให้ราคาของระยะนี้ถือว่าหาได้ถูกที่สุดในเลนส์เกรดเดียวกันกับระยะอื่นๆ หรือใครจะเรียกเลนส์นี้ว่าเป็นเลนส์อเนกประสงค์ก็ได้เช่นกัน เพราะสามารถนำไปถ่ายวิวก็ดี ถ่ายคนก็ดี แต่จะให้พูดก็ถือว่าไม่สุดเท่าเลนส์เฉพาะทางอื่นๆอะนะ แล้วเลนส์ระยะนี้ก็ถือเป็นเลนส์ระยะที่มีเลนส์ขึ้นชื่อด้านคาแรคเตอร์โด่งดังมากมายในอดีต เพราะฉนั้นเหล่าช่างภาพสายวินเทจที่ชอบหาเลนส์มือหมุนมาเล่นก็จะจับเลนส์ระยะนี้บ่อยหน่อย เลนส์ฟิกซ์ระยะนี้ถือเป็นระยะที่สร้างภาพได้สุดยอดมากเช่นกัน สามารถละลายหลังได้อย่างสวยงาม แล้วเลนซ์ซูมที่มีช่วงนี้อยู่ก็จะเป็นเลนส์ที่ครอบคุมได้ระยะกว้างและเทเลอย่างละนิดละหน่อยด้วย จึงเป็นเลนส์อเนกประสงค์ของแท้ ตัวเดียวเที่ยวรอบโลกสบายๆ ส่วนตัวผมแล้วจะพกเลนส์มุมกว้างแล้วก็เทเล อย่างละตัว ส่วนระยะนี้จะเล่นพวกมือหมุนมาเล่นเอาคาร์แรคเตอร์สวยๆ แปลกตาๆ  

Tune in for love (เมื่อไหร่ที่คลื่นความรักของเราจะปรับจูนตรงกันเสียที)

ภาพยนตร์เกาหลีสุดแสนโรแมนติกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องรามความรักของทั้งสอง เรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดผ่านนักแสดงแนวหน้าของเกาหลีคือคิมโกอึนและจองแฮอิน  ภาพยนต์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนต์ที่หน้าสนใจในปี2019มาก เพราะนอกจากได้นักแสดงที่มากความสามารถอย่างทั้งสองแล้วนี่คือผลงานการเขียนของอีซุกยอง ( April snow) ร่วมกับ ผู้กำกับจองจีอู (Heart Blackened) อีกด้วย เรื่องราวถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงของนักแสดงทั้งสอง คิมโกอึน (มีซู)และ จองแฮอิน (ฮยอนอู) เป็นเรื่องราวของความรักในยุค 90 ก็ว่าได้ทั้งสองเจอกันครั้งแรกที่ร้านเบเกอร์รี่ของมีซูในปี 1994  ฮยอยอูได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านของมีซูชะะตาของพวกเขาทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกับรายการวิทยุ music album ทำให้เรารู้สึกถึงกลิ่นไอความคลาสสิคทั้งภาพ แสงและเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์ โดยเราจะได้สัมผัสถึงอารมณ์ของหนุ่มสาวในยุคที่ต้องสื่อสารการพูดคุยผ่านดีเจโดยคลื่นวิทยุ ทำให้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตในยุคสมัยนั้นโดยการนำเรื่องราวความรักการใช้ชีวิตเข้ามาสอดแทรก ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีความลงตัวมาก เรื่องราวถูกดำเนินไปด้วยการผลัดพรากจากกันของทั้งสองในครั้งแรกจนเวลาผ่านไปในปี 1997 ทั้งสองได้กลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยความบังเอิญและต้องพลัดพลาดจากกันอีกครั้งเพราะฮยอนแต้องไปเข้ากรมโดยมีซูได้ให้อีเมลล์กับฮยอนอูแต่ลืมให้รหัสผ่าน มีซูได้เขียนเมลล์หาฮยอนอูทุกวันแต่ไร้การตอบกลับมาของฮยอนอูจนเวลาผ่านไปฮยอนอูจำรหัสผ่านได้และได้ตอบกลับมาหามีซู   จึงทำให้หัวใจของมีซูกลับมาเต้นแรงอีกครั้งแต่แล้วทั้งสองก็มีเรื่องราวให้พลัดพรากกันอีกครั้งจนในปี2005 โชคชะตาก็นำพาเค้ากลับมาพบกันอีกครั้ง แต่ก็คงยังมีเรื่องราวที่ทำให้บีบหัวใจอย่างมาก จนในตอนสุดท้ายฮยอนอูได้ไปถ่ายรายการวิทยุและได้ฝากดีเจสื่อข้อความถึงมีซูและพวกเขาทั้งสองก็กลับมาพบกันอีกครั้ง เมื่อดูภาพยนต์จบแล้วเราจะรู้สึกถึงการถูกปลอบประโลมในหัวใจ ทำให้รู้ว่ายุคที่ไม่มีโทรศัพท์นั้นความรักเป็นเรื่องที่ยากเพียงใดเราต้องอาศัยโชคชะตาและความบังเอิญเพื่อกลับมาเจอกันอีกครั้ง