ตำนานพระเจ้าพรหม กุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอม

By | มิถุนายน 22, 2021

ซึ่งอำเภอแม่จันทร์ในจังหวัดเชียงรายได้ถูกสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพงเสาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องรวในการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่า พญาสิงห์นวัดได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนาคพันธ์ สิงห์นวัดนคร

ตำนานยังได้เล่าถึงพระเจ้าพรหม กุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างทรงคู่บารมีชื่อพรานคำที่ยังคงถูกพูดถึงและได้ถ่ายทอดออกมาได้รู้แบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและเป็นสถานที่สำคัญของเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย

โดยพื้นที่ที่ตรงนี้พยายามจะตอกย้ำหรือเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกนาคพันธุ์โยนกนาคไชยบุรีที่ยุคเก่าเลยดังนั้นตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษณก็จะกล่าวถึงช้างงูที่กษัตริย์ในอดีตสามารถจับงูในแม่น้ำโขงแล้วกลายเป็นช้างคู่บารมีที่สำคัญ

นอกจากนี้ตัวนี้น่าจะเกิดการรับรู้และผลิตสืบซ้ำต่อกันมาเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นสะดือเมืองและในความเป็นสิ่งเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องจึงได้นำเอาตำนานนี้มาผูกให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเช่นรูปปั้นอดีตกษัตริย์กำลังจับงูแล้วกำลังจะกลายเป้นช้างแบบที่เราเห็น

แม้กระทั่งลายประดับตรงสันมณฑปของสะดือเมืองตรงนี้ก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมจะเป็นรูปมกรคายนาคแต่ตรงนี้ก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคให้เป็นช้างงูเป็น มกรคายช้างงูออกมาแทนตรงนี้ก็ทำให้เห็นการผสมผสารตำนานความเชื่อและโยงเข้ากับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นผ่านศิลปกรรมที่เป้นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้และมกรคายช้างงูข้างบนสันหลังคา

ดังนั้นเรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ได้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนิดมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานสุวรรณโคมคํา จนมาถึงยุคพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงค์มังรายที่ได้ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนในยุคนี้มีความรุ่งเรืองมาที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างเมืองนี้ขึ้นเป็น เมืองหิรันนครไชย์บุรีสีเชียงแสน

ด้วยจุดมุ่งหมายให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านลาแห่งใหม่และจะเห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่มีความสำคัญมากกว่า70แห่งที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาบนสถานที่แห่งนี้ในสมัยพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่สามของล้านนา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    ติดต่อ ufabet