กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาทำไม

By | มกราคม 27, 2020

การสร้างกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาทำไม

กำแพงเมืองจีนถือเป็นสัญญาลักษณ์ที่คัญอย่างหนึ่งของประเทศจีนที่เราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นสิ่งก่อสร้าวที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน ใครที่ไปเมืองจีนอยากที่จะไปสำผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงแห่งนี้ดูสักครั้ง แม้ว่ากำแพงแห่งจะม่อายุที่ยาวนานมากพอสมควรแล้วแต่ว่าบางส่วนของกำแพงก็ยังถือว่าคงสภาพเอาได้เป็นอย่างดี ผ่านลม ผ่านฝน ผ่านแดมาร่วมหลายร้อย หลายพันปี

ลักษณะของกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆแห่งถูฏสร้างขึ้นเมื่อ ในสมัยราชวงศ์ฉิน

หลายๆคนคงสงสัยว่า เหตุใดทำไมกำแพงแห่งถูฏสร้างขึ้น? เพราะเป็นกำแพงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก แล้วเหตุใดชนชาติจีนถึงต้องสร้างกำแพงที่มีความยาวมากเช่นนี้ขึ้น นั้นก็เป็นเพราะเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกจาก ชาวฮัน ซึ่ง ชาวฮัน นั้นก็เป็นเมืองที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา ของประเทศจีนในยุคที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ หรือว่า ในยุคต้นๆ ของการรวมชาติจีน ประมาณสมัยราชวงศ์โจว หรือในช่วง 400 ปีการคริสตกาล

เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีเขตแดนติดกัน ทำให้เกิดการรุกกรานดันเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกำแพงที่มีความยาหลายพันหลายหมื่นลี้แห่งนี้เพื่อป้งกันแนวชายแดนของชาติตนเอง ซึ่งหลังๆมานี้ก็ได้มีการถูกบุกรุกจากพวกเผ่าที่มีที่อยู่อาศัยเร่ร่อน อย่างพวก มองโกเลีย และ แมนจูเรีย 

ซึ่งความยาวของกำแพงเมืองจีนมีการตรวจวัดได้ประมาณ 21,196.18 กิโลเมตร

ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรยยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ซึ่งมีเคยมีความเชื่อกันว่ากำแพงแห่งสามารถมองเห็นได้เมื่อเามองเข้ามาจากนอกโลก ซึ่งความเป็นจริงเราไม่สามารถมองเห็นกำแพงนี้ได้เมื่อเราอยู่นอกโลก เพราะว่ากว่าเราจะมองเห็นกำแพงนี้ได้ด้วยความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศส่งผลทำให้เราไม่สามารถมองเห็นกำแพงแห่งจากนอกโลกได้

เป็นคำถามที่ชวนสงสัยอีกเช่นกันว่า กำแพงที่มีความยาวมากแห่งจะใช้เวลาสร้างเท่าใด เพราะนอกจากจะมีความยาวที่มากมายแล้ว ขั้นตอนในสร้างก็ลำบากมากเช่นกัน ซึ่งกำแพงแห่งได้ถูกแบ่งการสร้างออกเป็นถึง 4 ช่วง ใน 4 ราชวงศ์ คือเมื่อ 205 ปี ก่อนคริสต์ศักราช หรืออยู่ใรช่วงของราชวงศ ฉิน หรือยุคแรกของการเริ่มสร้าง ช่วงที่ 2 คือ ช่วงของราชวงศ์ฮั่น ที่มีได้ดำเนินการสร้างต่อมาในยุค 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช และช่วงที่ 3 นั้นได้ถูกสานต่อโดยราชวงศ์ถึง 5 ราชวงศ์ และได้ผันเปลี่ยนมาถึง 10 อาณาจักร อยู่ช่วง ปี ..​1138 – 1198 และยุคสุดท้ายนั้นก็คือยุคของสมเด็จพระจักรพรรดิหงอู่

หรือในยุคต้นๆของราชหมิง ในช่วงปี ค.ศ.​1368 – 1620 ซึ่งรวมๆแล้วอายุของกำแพงที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้ถูกสร้างมาเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว

และจนในที่สุดกำแพงแห่งนี้ก็ยังคงต้ังตระหง่านผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน เป็นอนุสรณ์สถานที่ที่ถูกสร้างเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาและหาข้อมูลความรู้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติจีน และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี .. 2530 ซึ่งคณะกรรมการมรโลกได้เล็งเห็นพิจารณาแล้วว่ากำแพงเมืองจีนแห่งควรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของโลกที่ทรงคุณค่าและเป็นที่น่ายกย่อง