Tag Archives: ศิลปะกับการแต่งตัว

ศิลปะกับการแต่งตัว

การแต่งตัวถือเป็นความชอบ ความสนุกสนาน ความแปลกใหม่ และแสดงออกถึงตัวตนของใครหลายคน การแต่งตัวไม่มีขีดจำกัด ทุกคนสามารถแต่งตัวอย่างไรก็ได้ แต่งตัวด้วยสีสันมากน้อยแค่ไหนก็ได้ เพราะการแต่งตัวคือแฟชั่น และแฟชั่นไม่มีคำนิยามที่ตายตัว ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ กำหนดกรอบการแต่งตัว แฟชั่นของตัวเองได้ การแต่งตัวก็ไม่ต่างจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ต้องมีการประยุกต์ การคุมโทนสี การเล่นสี การจินตนาการภาพ ทุกอย่างล้วนมาจากความสร้างสรรค์ และความสร้างสรรค์คือหัวใจหลักของการก่อให้เกิดงานศิลปะ การแต่งตัวเป็นงานศิลปะได้อย่างไร 1.การเลือกสีของเสื้อผ้าไม่ต่างจากการจะลงสีบนภาพวาด หากเปรียบเรือนร่างของมนุษย์เป็นกระดาษวาดเขียนแล้วนั้น การเลือกสีของเสื้อผ้าก็ไม่ต่างจากการนำสีมาแต่งเติมบนเรือนร่างที่เปรียบเสมือนกระดาษวาดภาพที่มีชีวิต อีกทั้งการจะกำหนดแต่ละสีนั้นล้วนมาจากการคิดวิเคราะห์สถานที่ เวลา โอกาส ไม่ต่างจากงานศิลปะที่ต้องมีการวิเคราะห์ว่าควรเติมสีไหนลงบนกระดาษวาดเขียน เช่น หากจะไปงานศพควรเลือกสีขาวดำ เช่นเดียวกับรูปภาพหากอยากให้ภาพดูเศร้าหมองก็ใช้โทนขาวดำ  2.การประยุกต์ใช้ ผสมผสานเสื้อผ้าให้มีความเข้ากัน ก็ไม่ต่างจากการออกแบบรูปภาพ การออกแบบรูปภาพก็คืองานศิลปะ ดังนั้นการออกแบบเสื้อผ้า ประยุกต์เสื้อผ้าก็ย่อมเป็นงานศิลปะเช่นกัน อย่างการที่เรานำเสื้อเชิ้ตขาวตัวใหญ่มาใส่ให้กลายเป็นเดรสเชิ้ต นั่นก็ทำให้เกิดเป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่ง ทำให้การแต่งตัวสร้างสรรค์ขึ้น เมื่อความสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการออกแบบเสื้อผ้า ประยุกต์เสื้อผ้า ดังนั้นความสร้างสรรค์ชุดดังกล่าวก็ย่อมทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะได้ 3.เสื้อผ้าแต่ละตัวที่เราสวมใส่ก็ล้วนมาจากผลงานแฟชั่นการออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบเสื้อผ้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในงานศิลปะ เพราะการออกแบบก่อให้เกิดผลงานศิลปะ และผลงานจากศิลปะการออกแบบนั้นก็คือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั่นเอง หากไม่มีศิลปะ เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อาจไม่สวยงาม ไม่ทันสมัย ไม่มีเสน่ห์มาจนถึงปัจจุบันนี้  กล่าวได้ว่าศิลปะแทบจะเป็นพื้นฐานในการก่อให้เกิดความสวยงามต่างๆบนโลก ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ของใช้… Read More »