Tag Archives: เส้นทางนักดนตรี

เส้นทางนักดนตรี

นักดนตรีเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุรค่าและมีความสำคัญ เป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโดยและปลอบโยนจิตใจที่เหนื่อยล้าและในบางครั้งก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังได้ ในแต่ละยุคนนั้นการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย นักดนตรีก็เช่นกันก็อาจจะต้องมีการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนเหล่านั้น เพราะในบางครั้งดนตรีที่ตัวเองสร้างสรรค์และมีความไพเราะนั้นวันหนึ่งก้อาจจะเป็นเพียงแนวดนตรีที่กลายเป็นความทรงจำในอดีตเท่านั้น เพราะวันเวลาผ่านไปดนตรีแนวใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดนักดนตรีหน้าใหม่ขึ้นมากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วเส้นทางในการเดินทางสายอาชีพดนตรีนั้นไม่ได้สวยงามและโรยด้วยกลีบกุหลาบ นักดนตรีจึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมและยอมรับความเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นด้วย แต่ในบางครั้งนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพจริงๆนั้นก็จะยึดมั่นและตั้งใจในแนวดนตรีของตัวเองให้ดีที่สุดและทำแนวดนตรีในแนวนั้นต่อไปถึงแม้วงการดนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้น แต่นักดนตรีก็ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่เขานั้นรักและชอบและสร้างสรรคืผลงานออกมาอยู่เสมอ ซึ่งถ้าหากมองในมุมผู้ฟังดนตรีนั้นอาจจะสัมผัสแนวดนตรีเหล่านี้ได้ถึงความคลาสสิคของแนวเพลงแต่แน่นอน เมื่อแนวดนตรีมีความล้าสมัยนั้นการที่ผู้ฟังจะกลับมาฟังหรือหันมาสนใจในแนวเพลงเก่าหรือแนวเพลงที่เคยได้ยินแล้วนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่อย่างไรก็ตามสำหรับนักดนตรีที่ยึดมั่นในแนวดนตรีของตัวเองและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้นถึงแม้จะไม่มีผู้ฟังเพลงของเขาจำนวนเยอะมากนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ฟังดนตรีเหล่านี้มักเป็นผู้ฟังที่ดี และมีคุณภาพที่เป็นผู้ฟังดนตรีได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงในแนวดนตรีนั้นๆนั่นเอง ทำให้ผู้สร้างสรรค์ดนตรีแนวนี้นั้นมักจะเป็นนักดนตรีที่ไม่ง้อคนฟังมากนักเพียงแต่ต้องการสร้างความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับตัวเองและผู้ฟังเพียงเท่านั้น  นักดนตรีผู้ที่ซึ่งเดินทางสายดนตรีนี้นั้นส่วนใหญ่จึงเป็นนักดนตรีที่มีความสุขและรู้สึกสนึกเมื่อได้หมกหมุ่นอยู่กับงานเพลงและเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดในเรื่องของเงินทองและความเป็นไปของสิ่งต่าๆรอบตัว พวกเขาเพียงต้องการสร้างความสุขให้เกิดกับสิ่งรอบข้างพวกเขาเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเส้นทางนักดนตรีที่น่ายกย่องและควรเอาเป็นแบบอย่าง อย่างมากเพราะนอกจากจะทำให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขแล้วนั้นก็ยังทำให้นักดนตรีเป็นนักดนตรีที่ได้รับการจดจำในการสร้างสรรคืผลงานเพลงที่ดดดเด่นในด้านดนตรีนั้นๆด้วย และนี่ก็คือเส้นทางนักดนตรีที่มีรักในด้านดนตรีอย่างแท้จริง     ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ คาสิโน